Moveoometoden

Bodies in motion bygger Moveoometoden på tre hörnstenar. Moveoo kommer från det latinska ordet Moveo som betyder ”jag rör mig”.

-Rotation
-Instabilitet
-Utmaning

Rotationer:
Under hela vår miljonåriga utveckling har rotationer dominerat vår vardagsrörelse. Oavsett om det var lugna eller våldsamma rörelser vi gjorde så var det med våra rotationsfunktioner vi skapade rörelser. Då vi dag utvecklar en vardag som blir alltmer passiv så är det mycket viktigt att tillföra varierade rotatonsinslag i träningen oavsett om vi ägnar oss åt elitidrott eller har en relativt lugn vardag. Olika obalanser i kroppen kan försvåra rotationen. Klassiska gymmaskiner och traditionell styrketräning stimulerar och utmanar inte rotationsegenskaperna nämnvärt. Med Moveoo eftersträvar vi effektiva rotationsrörelser som utvecklar och effektiviserar rörelsestyrkan.

Instabilitet:
Vi delar in kroppens muskelsystem i mobila muskler och stabiliserande muskler.
Rörelsen blir som mest effektiv om dessa system jobbar i balans och harmoni med varandra. Samspelet mellan dessa rörelsesystem ska normalt utvecklas under vår barndom då vi är programmerade att vara ute och leka och utforska på ett lekfullt sätt.
Något som nuförtiden inte är en självklarhet. En barndom framför dator och läxor hämmar samspelet och minskar chansen till bra och naturliga rörelser. Idrottsmän och motionärer som tränar isolerat, ensidigt och muskel för muskel får inte heller rätt stimulering. Inom Moveoo sker en ständig rörelseutveckling ställt efter individens behov och förutsättningar. Vi utmanar med instabilitet som stimulerar stabiliteten på ett naturligt sätt.

Utmaning:
Det som gjorde att vi gjorde det som gjorde att vi blev som vi är idag var utmaning. Ständigt provade vi oss fram med nyfikenheten som främsta bränsle. Att utmana fick oss att överleva. Vi sökte oss ständigt framåt samtidigt som att vi utvecklade oss fysiskt och mentalt. På så sätt kom kropp och själ att jobba ihop. Vi tror att det är därför som våra deltagare så snabbt får resultat samtidigt som att de har kul. Vi får dem att gilla och acceptera utmaningen. Vi får dem att känna efter och samtidigt flytta fram gränserna. Moveoo är ett sätt att vidareutveckla och stärka sin rörelse och prestation samtidigt som en sund och anpassad livsstil växer fram.
Inom Moveoo pratar vi inte i termer som –kan inte, går inte, orkar inte.
Vi accepterar helt enkelt att vi är där vi är och så jobbar vi framåt.
För att alla ska kunna vara med och prestera på ett inkluderande sätt där ingen stöts ut har vi med Moveoo skapat en träningsmetod där individen eller deltagarna tränar efter individuella förutsättningar inom olika tidsintervaller. Det gör att alla kan vara med och anstränga sig på ett effektivt sätt.

Vi praktiserar två rörelseprinciper

-Övningsteknik. Det är här som de flesta tränare och aktiva fortfarande hämtar sin träning. Den bygger på att förutbestämda och tillrättalagda övningar där störande inslag tas bort. Med övningsteknik jobbar man många gånger med liksidig belastning och med isolerade händer och/eller fötter. Man räknar antalet som ska utföras, överblickar puls med mera. Även många tränare som säger sig jobba funktionellt använder sig av övningsteknik där rörelsen upprepas på samma sätt.

-Rörelseteknik. Denna teknikmetod har vi utvecklat inom Moveoo för att skapa rörelsemöjligheter kring träningen, inte monotona övningsbegränsningar. Med denna teknik eftersträvar vi att aktivera kroppens unika system som skapats under 1000-tals år. Alltså kopplar vi samman hjärna, nerver och muskler i träningen. Vi lägger på olika utmaningar till rörelsen beroende på individens mål och förutsättningar. Med rörelseteknik vill vi skapa starkare rörelse på ett naturligt sätt samtidigt som att träningen är inspirerande och kul vilket gör att allt fler människor söker sig till denna typ av träning oavsett om de är på elitnivå eller nybörjare.

Du skulle kunna se på dagens träning på tre olika sätt. Inget är bättre eller sämre än det andra. Det är först när det ställs mot individens behov, förutsättningar och mål som man kan avgöra vad som är bra och mindre bra. Tänk dig tre löpare som ska ta sig fram på olika sätt.

Löpare 1: Övningsteknik.
Den som använder sig av traditionell gymstyrketräning skulle kunna liknas vid en människa som springer på ett löpband vilket erbjuder ett förutbestämt tempo, inga gropar eller andra faror som lurar. Det är enkelt och utmaningen är väldigt låg. Löpningen påminner väldigt lite om det som händer när vi springer ute.

Löpare 2: Övningsteknik
Löpare två använder sig av den allmänt kallade funktionella träningen. I löpexemplet  blir detta en löpare som springer på en plan naturväg. Detta ställer lite större krav på stabilitet, kontroll och styrka än den som springer på löpbandet. Utmaningen har helt klart höjts och aktiverar därmed hjärna, nerver och muskler ytterligare i dess samarbete.

Löpare 3: Rörelseteknik
I exempel tre följer vi en löpare som omväxlande springer i skog och på naturstigar. Varenda muskel i kroppen är aktiverad i rörelsen. Hjärna och nervsystem kommunicerar ständigt med musklerna för att finna bästa möjliga lösning. Informationen samlas från ögonen som analyserar terrängen och vad som väntar. Kroppen förbereder och anpassar sig för varje steg. Effektiviteten i löpningen avgörs av hur den ”inre dialogen” får musklerna att jobba ihop.
Med rörelsetekniken vill vi aktivera kroppens unika egenskaper som förbereder oss för det oväntade.

Hjärna, nerver och muskler
Muskeln är dum. Och en dum och ensam muskel gör ingen effektiv rörelse. Det är först när hjärnan genom nervsystemet talar om vad musklerna ska göra som det kan bli en rörelse- den inre dialogen!

Det kan vara värt att tänka på när du lägger upp din träning. Även när du skapar träningsmöjligheter för andra.
Varför gör du det du gör? Vart ska det leda?

Våra koncept

Lätt att bli medlem hos oss!

Missa inte vårt nyhetsbrev!

E-postadress
fornamn
efternamn
foretag

© 2021 Club B.I.M..